Група з історії та музейництва Пласту "На сліді"

В 1995 році з ініціативи Крайової Пластової Старшини України та старших пластунів – студентів історичного факультету Львівського університету була створена Група з історії та музейництва Пласту, метою якої є дослідження історії Пласту.

Положення про Групу з історії та музейництва Пласту
1.    Група є добровільним об’єднанням пластунів, що уповноважене КПСтаршиною займатись дослідженням історії Пласту та організацією пластового архіву та музею в Україні.
2.    Група підпорядковується безпосередньо КПС України.
3.    Членом Групи можуть бути всі зголошені.
4.    Голова Групи має право дорадчого голосу на нарадах КПС з питань діяльності Групи.
5.    Група самостійно визначає свої напрямки праці та структуру.
6.    Наукова робота Групи ведеться у співпраці з окремими науковцями, науковими історичними інституціями, архівами та музеями в Україні та діаспорі.
7.    Група видає власний періодичний друкований орган та інші видання.
8.    КПСтаршина надає Групі матеріально-технічну допомогу, необхідну для наукових досліджень.

Затверджено нарадою КПС України
17 вересня 1995 року

Головою групи був обраний Богдан Яцун, секретарем – Ольга Свідзинська, представниками Групи в станицях були: Тернопіль – Володимир Окаринський, Івано-Франківськ – Андрій Чемеринський, Стрий – Зіновія Ханас, Мукачево – Іван Гуменюк. В 1995-1998 роках Група з дослідження історії та музейництва Пласту видавала бюлетень "Літописець", який друкувався в журналі "Пластовий Шлях". В Групі було організовано кілька відділів, а зокрема: усної історії, музейництва тощо.

З активних членів Групи на першому етапі варто згадати Богдана Сітницького, Богдана Костюка, Івана Якубовського, Наталку Федорович, Тараса Гривула та інших.

Першим виданням Групи став Історично-пластовий календар (1997).

Діяльність Групи призупинилась з різних причин, однією з яких був відхід на Вічну Ватру Богдана Сітницького та Івана Якубовського.

Група знову активізувалася у 2002 році у зв'язку з працею над виданням "Матеріялів до пластового мартиролога", до її складу додалися історики Володимир Мороз, Юрій Юзич, згодом долучилися Юлія Візітів, Андрій Сова, Оксана Кузишин, Альфред Гладилович. Було підготовано ряд біографій пластунів, реєстр пластових видань та куренів, ведеться оцифрування виданих раніше творів. Наявні матеріяли тепер доступні на Пластовому порталі.

Окрім видання "Матеріялів до пластового мартиролога", Група взяла участь у праці над книгами "Вічна Ватра на Личакові" (консультування, добір матеріялів про пластунів) та "Вічна Ватра в Галичині" (в процесі підготовки), опрацюванні фундаментальної праці Теодосія Самотулки "Новацьким шляхом" (вийде з друку в жовтні 2008 року).

Група провела два вишколи з історії Пласту "Бляхарська 11" (2004 і 2005 рр.), до яких ґрунтовно опрацьовано програму, теми, роздаткові матеріяли, систему відбору учасників та оцінювання участи. Надалі представники Групи залучаються до процесу проведення вишколу поодиноко.

Регулярно готуються історичні статті та матеріяли до публікації в журналі "Пластовий шлях". Зокрема, опубліковано цікаві біографічні матеріяли Олександра Тисовського (1939-1940 рр.), які спростовують поширену у 80-х роках в діяспорі інформацію, нібито Дрот нагодився в с. Биків. Сам же Тисовський все життя чітко і недвозначно вказував своє місце народження: м. Львів.

Окрім видання "Матеріялів до пластового мартиролога" (Львів, 2003), Група взяла участь у праці над книгами "Вічна Ватра на Личакові" (Львів, 2007) (консультування, добір матеріялів про пластунів) та "Вічна Ватра в Галичині" (в процесі підготовки), опрацюванні фундаментальної праці Теодосія Самотулки "Новацьким шляхом" (Львів — Нью-Йорк, 2008).


Інформацію подала Ольга Свідзинська